ยินดีต้อนรับสู่หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

ราคาล่าสุด

เปลี่ยนแปลง / %

22.00
-0.10/-0.45

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1,926,900

ช่วงราคาระหว่างวัน

21.90 - 22.20

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

22.00 - 28.50

อัพเดทล่าสุด: 09 พฤศจิกายน 2559 11:35


งบการเงิน

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2559

งบการเงิน

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2558

รายงานประจำปี

แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2559

แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2559

แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2559

แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2559

Analysts Day [TH]

Analysts Day [TH]

Analysts Day [TH]

Analysts Day [TH]

Analysts Day [EN]

Analysts Day [EN]

Analysts Day [EN]

Analysts Day [EN]

Presentation

Analysts Day [EN]

Management Presentation

Management Presentation

โซเชียลมีเดีย

facebook youtube instagram twest google plus line